עשרת בחטיבות הביניים

אלפי תלמידי בית ספר וחטיבת ביניים זכו להשתתף בסדנאות בשיתוף פעולה של תנועת עשרת עם ארגון "אל עמי". התלמידים נחשפים כבר בגיל צעיר לשיח ערכים ונדרשים לגבש את אישיותם בצורה ערכית, עמוקה ומעצימה. כיום תנועת עשרת פועלת בכ-50 בתי ספר ברחבי המדינה.

תוכלו למצוא כאן את החוברת המעוצבת של הערכים אותם לומדים בכיתות- https://drive.google.com/file/d/1vCPoaR0Y1-qGNd8GSCT8RepF4VrKgOB6/view?usp=sharing