הסכתים

פודקאסט אחרון:

עשרת השבוע #11 – לא תחמוד

הסדרות שלנו,

התוכן שלכם.

עם יקיר גרוסר ומתניה זילברברג

עשרת השבוע

עם הרב שלום שוורץ ויקיר גרוסר

נפגשים בעשרת

עם יקיר גרוסר ומתניה זילברברג

עשרת השבוע

עשרת השבוע #11 – לא תחמוד

עשרת השבוע #10 – לא תענה

עשרת השבוע #9 – הדיבר לא תגנוב

עשרת השבוע #8 – לא תנאף

עשרת השבוע #7 – לא תרצח

עשרת השבוע #6 – כבד את אביך ואת אמך

עשרת השבוע #5 – הדיבר "זכור את יום השבת"

עשרת השבוע #4 – לא תשא

עשרת השבוע #3 – לא יהיה לך

עם הרב שלום שוורץ ויקיר גרוסר

נפגשים בעשרת