סרטונים

סרטונים אחרונים

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תשא את שם ה' אלוריך לשווא

1:17

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא יהיה לך אלוהים אחרים

1:31

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון אנכי ה' אלוקיך

1:08

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון זכור את יום השבת

0:54

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון כבד את אביך ואת אמך

1:18

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תרצח

1:23

הסדרות שלנו,

התוכן שלכם.

מידעונים

הרב רונן נויברט בסדרת סרטונים קצרים על עשרת הדברות לקראת שבועות.

זה דיבר אליי

סדרה חדשה על פרשת השבוע לאור הערכים של עשרת הדיברות!

דיבר צפוף