פעילות

תנועת עשרת פועלת במגוון ערוצים כדי להגיע ולהשפיע על החברה הישראלית.