קורסים ומוצרים

קורסים

קורס

"מסע 12"

הזדמנות להתחבר לשורשים ולהצמיח כנפיים לחיים ערכיים ומשמעותיים לקראת בת המצוה.

קורס

זוגיות בעשרת

הזדמנות להתחבר לשורשים ולהצמיח כנפיים לחיים ערכיים ומשמעותיים לקראת בת המצוה.

ספר

עשרת הדברות - קריאת כיוון

הספר שנכתב ע"י אילן גולדמן, שוזר בכתיבה מקורית ובאומנות רבה, מקורות, הדרכה מעשית והשלכות שיש לעשרת הדברות על חיינו…

חוברת

הגדת שבועות

בעזרת ההגדה שיצרנו, תוכל כל משפחה לנהל מעין "סדר" משפחתי, המשלב טקסטים הקשורים לדברות, שירים, נקודות לשיח ואפילו משחקים, ובכך לנצל הזדמנות מיוחדת להתחבר ביחד לעשרת הדברות.

משחק משפחתי

"המירוץ ללוחות הברית"

משחק סולמות וחבלים במארז קשיח, עם שאלות ומשימות בנושא עשרת הדברות.

המשחק מיועד לילדים ומושלם לחג השבועות ובכלל כמשחק ערכי.

מוצרים