דיבר צפוף: בראשית

איך אנחנו יכולים לברוא עולמות? מהו הכוח הסודי שניתן לבני האדם?

סרטונים נוספים:

למה רוצים להשמיד אותנו? ומה אפשר לעשות לגבי זה?

1:48

מה זה חוסן?

1:24