חג הפסח

נפגשים בעשרת

עם הרב שלום שוורץ ויקיר גרוסר