מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תשא את שם ה' אלוריך לשווא

1:17

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא יהיה לך אלוהים אחרים

1:31

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון אנכי ה' אלוקיך

1:08

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון זכור את יום השבת

0:54

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון כבד את אביך ואת אמך

1:18

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תרצח

1:23

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תנאף

1:22

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תגנוב

1:06

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תענה ברעך עד שקר

1:27

מידעונים-min (1)
נגן וידאו

מידעון לא תחמוד

1:55

מידעונים