עשרת השבוע #11 – לא תחמוד

עשרת השבוע #10 – לא תענה

עשרת השבוע #9 – הדיבר לא תגנוב

עשרת השבוע #8 – לא תנאף

עשרת השבוע #7 – לא תרצח

עשרת השבוע #6 – כבד את אביך ואת אמך

עשרת השבוע #5 – הדיבר "זכור את יום השבת"

עשרת השבוע #4 – לא תשא

עשרת השבוע #3 – לא יהיה לך

עשרת השבוע #2 – הדיבר הראשון

עשרת השבוע

עם יקיר גרוסר ומתניה זילברברג