עשרת בבתי ספר יסודיים

בבתי הספר היסודיים מתחברים לתנועת עשרת בעזרת מורים ומנחים מטעם "אומ"ץ מפעלים חינוכיים". אלפי תלמידים בבתי"ס ממלכתיים מקבלים שיעורים חווייתיים לקראת חג השבועות- חג מתן תורה. תלמידי א-ב משתתפים ב"שעת סיפור" סביב הדברות, תלמידי ג-ו גם כן משתתפים בסדנאות עם משחקים ודיונים שמחברים את הדברות לחיי היום יום, להתנהגות בכיתה ולשיפור האקלים הבית ספרי.