פרשת משפטים

על בית המשפט של החיים, על יושרה ועל היכולת לעצור לפני התגובה האוטומטית