פרשת בשלח

על פרשת השבוע, על בידודים, קורונה, שבת וכיבוד הורים