עשרת השבוע #9 – הדיבר לא תגנוב

מתי בפעם האחרונה גנבתם משהו???