עשרת השבוע #7 – לא תרצח

והפעם על הדיבר לא תרצח❕ על העוצמה של המילה לא, ועל מרחבי החיים בהם אפשר למצוא את הדיבר? שבוע טוב?