עשרת השבוע #6 – כבד את אביך ואת אמך

מתניה מצא קן, מה עושים??