עשרת השבוע #5 – הדיבר "זכור את יום השבת"

מה אתם יותר – שומרי שבת או זוכרי שבת? ואיך הופכים את מצוות השבת לדיבר?