עשרת השבוע #4 – לא תשא

לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא, מה זה אומר לי עכשיו?