עשרת השבוע #2 – הדיבר הראשון

שבוע שני להסכת החדש שלנו, והפעם על הדיבר הראשון – אנכי ה'. מה טמון בדיבר הזה? אולי הוא בכלל לא מצווה אותנו כלום?