עשרת השבוע #10 – לא תענה

לא תענה ברעך עד שקר. אז אסור לשקר או שזה משהו אחר? ולמה הסכת כזה בערב פסח?