עשרת השבוע #1

הסכת חדש יוצא לדרך! מתניה זילברברג ויקיר גרוסר משוחחים על עשרת הדברות והשבוע מי אנחנו ולמה עשרת הדברות?