EN

podcasts

בדרך לעבודה בבוקר, בהליכה, או בשטיפת כלים – עשרת הדיברות פוגשים אותנו ומאירים את דרכינו, מבררים את שיקול דעתינו בכל התחומים ומנחמים את עמלינו. הפודקאסטים שלנו הם הכלי שהכי נח להכניס את עשרת הדברות לתוך שגרת חיינו!

נפגשים בעשרת

הרב שלום שוורץ משוחח עם יקיר גרוסר על עשרת הדברות, ערכי היסוד והליבה של עם ישראל. נפגוש אותם בפרשת השבוע ובחדשות, נראה איך הם מאירים לנו את החיים.

עשרת השבוע

השנה אנחנו נעמיק בדברות עצמם, נראה אך הם רלוונטיים לחיינו היומיומיים ואת העוצמה שבכל דיבר ודיבר.

חזקים פי 10

בכל שבוע מתניה זילברברג ויקיר גרוסר משוחחים על עשרת הדברות והקשר שלו לחוסן. אנחנו עם החוסן והחוסן שלנו נובע מתוך השליחות שלנו שקיבלנו בהר סיני.