עשרת לחייל

חייל יקר,ברגעים אלו אתה כותב את ההיסטוריההפרק הבא בתולדות עם ישראל.הפאץ' שקיבלת לידךנוצר מתוך מחשבה עמוקהעל הערכים שנותנים לנו כחהערכים שבשמם אנחנו נלחמים – ומנצחיםששמרו עלינו במשך אלפי שנים של מלחמותעשרת הדברות למה הם רוצים להשמיד אותנו?אירועי ה7.10 הכו בתדהמה את העולם היהודי, בארץ ובעולם.הופתענו, לא רק ברמה הביטחוניתאלא גם ברמה הנפשית:על מה ולמה רוצים […]